organizācijas

Ir vairākas ievērojamas organizācijas un iniciatīvas, kuras efektīvie altruisti ir aizsākuši vai iesaka. Iepazīsties ar daļu no populārākajām!

Globalā nabadzība


GiveWell
: GiveWell ir efektīvo altruistu bezpeļņas organizācija, kas izvērtē labdarības globālās nabadzības jomā. GiveWell meklē uzticamas un caurskatāmas labdarības ar spēcīgiem pierādījumiem par izmaksu efektivitāti (ietekmi pret eiro) un ziedojumu iztrūkumu jeb cik daudz papildus līdzekļus labdarība spēj efektīvi izmantot. GiveWell reizē iesaka nelielu skaitu pašu efektīvāko labdarības organizāciju, un tās ieteikumi bieži informē daudzus efektīvos altruistus.


GWWC: Giving What We Can ir starptautiska sabiedrība veltīta galējās nabadzības izskaušanai. GWWC iesaka efektīvas labdarības un aicina indivīdus dot solījumu, kas simbolizē apņemšanos ziedot būtisku daļu savu ienākumu efektīvām labdarībām. GWWC arī ir reģionālas un vietējas nodaļas ASV, Lielbritānijā un citviet, kas organizē sociālus pasākumus un citas aktivitātes.


AMF: Against Malaria Foundation ir bezpeļņas organizācija, kas apmaksā ilgturīgu insekticīdiem klātu naktstīklu izdali reģionos ar augstu malārijas saslimstības biežumu (lielākoties Āfrikā). GiveWell vairākkārt ir ieteikusi AMF kā vienu no augstāk vērtētajām labdarībām. GiveWell aplēš, ka izdalīt vienu naktstīklu izmaksā ap 4 eiro un izglābt no malārijas viena bērna dzīvību – ap 3400 eiro.


SCI: Schistosomiasis Control Initiative ir bezpeļņas organizācija, kas strādā ar vietējām veselības ministrijām Subsahāras Āfrikā, lai ārstētu bērnus un pieaugušos šistosomiāzes un citu parazītisko tārpu riska grupās. GiveWell ir ieteikusi SCI kā augstāk vērtēto labdarību un GiveWell aplēš, ka attārpot vienu bērnu izmaksā ap 0,90 eiro.


GiveDirectly: GiveDirectly ir bezpeļņas organizācija, kas veic tiešus, beznosacījuma naudas pārskaitījumus nabadzīgām ģimenēm Kenijā un Ugandā. Šos beznosacījuma pārskaitījumus saņēmēji var tērēt, kā vēlas. GiveWell ir vairākkārt ieteikusi GiveDirectly kā augstāk vērtēto labdarību.

dzīvnieku aizstāvība


ACE
Animal Charity Evaluators ir bezpeļņas organizācija, kas meklē un iesaka īpaši efektīvas iespējas uzlabot dzīvnieku dzīves. Līdzīgi kā GiveWellACE izvērtē un rekomendē labākās dzīvnieku labdarības, kā arī pēta un iesaka efektīvas dzīvnieku interešu aktīvisma metodes.


Sentience Politics
Sentience Politics ir politiska domnīca, kas iestājas par sabiedrību, kurā visu justspējīgo būtņu interesēm tiktu piešķirts morāls svars, neatkarīgi no to sugas piederības. Sentience Politics organizē politiskas un sabiedriskas iniciatīvas un publicē zinātniskas politikas plānošanas rekomendācijas ar mērķi veicināt diskusiju par aktuālām un svarīgām idejām.


Animal Ethics
Animal Ethics nodarbojas ar dzīvnieku interešu aktīvismu akadēmiskajā un publiskajā vidē. Animal Ethics publicē materiālus par jautājumiem dzīvnieku ētikā, it īpaši saistībā ar savvaļas dzīvnieku ciešanām, kā arī sniedz prezentācijas, dala bukletus un popularizē kustību sociālajos tīklos.


WASR:
Wild-Animal Suffering Research veic pētījumus savvaļas dzīvnieku aizstāvībai ar mērķi identificēt efektīvas intervences to labklājības uzlabošanai. Wild-Animal Suffering Research mērķis ir samazināt ciešanas, kuras dzīvnieki pieredz dabā.

Katastrofiskie riski un nākotne


FHI
: Future of Humanity Institute ir multidisciplinārs Oksfordas Universitātes pētniecības centrs, kas izmanto zinātni, matemātiku un filosofiju, lai pētītu risku un iespējas, ko rada tehnoloģiskas pārmaiņas, risinātu atvērtas problēmas ētikā un izvērtētu globālas prioritātes. FHI galvenās pētniecības jomas ir globāli katastrofiskie riski (angļu val. – global catastrophic risks), cilvēku spēju uzlabošana (angļu val. – human enhancement) un nākotnes tehnoloģijas.


MIRI: Machine Intelligence Research Institute ir bezpeļņas organizācija, kuras misija ir nodrošināt, lai par cilvēku spēcīgākas inteliģences radīšanai būtu pozitīva ietekme. MIRI galvenokārt pēta matemātisko pamatu inteliģencei un tiecas izstrādāt rīkus vispārīga mākslīgā intelekta (angļu val. – artificial general intelligence) sistēmu konstruēšanai un analīzei ar mērķi nodrošināt, lai tās nākotnē ir drošas un uzticamas. Praksē MIRI cenšas atbildēt uz jautājumiem, piemēram, kā norādīt mākslīgā intelekta mērķus, lai tie precīzi saskanētu ar mūsu nolūkiem un vēlmēm, un kādas ar mākslīgo intelektu saistītās intervences radītu lielāko labumu?


FRI: Foundational Research Institute pēta, kā visvairāk samazināt visu justspējīgo būtņu ciešanas un izvairīties no sliktākajiem potenciālajiem nākotnes scenārijiem saistībā ar savvaļas dzīvnieku ciešanu un mākslīgā intelekta riskiem. FRI publicē esejas un akadēmiskus rakstus jomās no fundamentāliem apziņas un ētikas pētījumiem, piemēram, kādas būtnes spēj ciest, kā spriest par izmaksu efektivitāti un kā rīkoties nenoteiktības gadījumā (angļu val. – uncertainty), līdz politikas plānošanas ieteikumiem saistībā ar mākslīgā intelekta drošību (angļu val. – AI safety), globālu sadarbību (angļu val. – global cooperation) un dzīvnieku aizstāvību.

Meta


CEA
: Centre for Effective Altruism ir jumtorganizācija vairākiem efektīvo altruistu projektiem – Giving What We Can, 80,000 Hours, EA Funds un EA Global. EA Funds ir ekspertu pārvaldīts filantropisks fonds ar mērķi palīdzēt maksimizēt indivīdu ziedojumu efektivitāti, pretstatā investīciju atdevei (angļu val. – return on investment). EA Global ir ikgadējā efektīvā altruisma kopienas konferenču sērija. CEA arī cenšas attīstīt, popularizēt un padarīt EA kustību efektīvāku.


EAF: Effective Altruism Foundation jeb Stiftung für Effektiven Altruismus (EAS) ir vairāku efektīvo altruistu projektu – Sentience Politics, Raising for Effective Giving un Foundational Research Institute – jumtorganizācija. EAF publicē pierādījumos balstītus pozīciju dokumentus saistībā ar nabadzības, dzīvnieku ciešanu un nākotnes tehnoloģiju risku mazināšanu, kā arī attīsta efektīvā altruisma kustību vācu valodā runājošanā reģionā.


REG: Raising for Effective Giving ir metalabdarība un profesionāļu kopiena, kas tiecas radīt pozitīvu ietekmi uz pasauli, ziedojot vismaz 2% no saviem ienākumiem katru ceturksni labdarībām ar augstu efektivitāti. REG sadarbojas ar pētniekiem, domnīcām un labdarību izvērtētājiem, lai sniegtu biedriem labāko informāciju par efektīvākajām ziedošanas iespējām, kā arī veicina efektīvu ziedošanu starp pokera interesentiem un aicina profesionālus pokera spēlētājus kļūt par vēstniekiem šim svarīgajam cēlonim.


80K: 80,000 Hours ir efektīvo altruistu organizācija, kas piedāvā bezmaksas individuālus karjeras padomus indivīdiem, kas tiecas izmantot savas karjeras, lai panāktu lielāko labumu pasaulei, kā arī savā mājaslapā publicē vispārīgus pētījumus par dažādu karjeru ietekmi.


CFAR: Center for Applied Rationality ir bezpeļņas organizācija Bērklijā, Kalifornijā, kas izmanto kognitīvo zinātņu atziņas un pārvērš tās materiālos un tehnikās, ko piedāvāt cilvēkiem savu racionalitātes prasmju pilnveidošanai. Procesā CFAR pēta racionalitātes treniņu ilgāka termiņa ietekmi uz dzīves iznākumiem, veicot nejaušinātus, kontrolētus pētījumus.