vērtības

Uzzini, kas motivē efektīvos altruistus un pēc kādiem kritērijiem viņi izvērtē, kuru problēmu risināšanai veltīt savus resursus!

Efektīvo altruistu vērtības


Atvērtība

Izvērtēt visus cēloņus un darbības, tad rīkoties tā, lai radītu lielāko pozitīvo ietekmi.


Kritiskā domāšana

Pielietot prātu un pierādījumus, lai atrastu efektīvākos veidus, kā uzlabot pasauli.


Globāla empātija

Rūpes par visām justspējīgām būtnēm, neskatoties uz etnisko vai sugas piederību.
Ko efektīvie altruisti meklē cēlonī?


Mērogu

Vai progress cēlonī ievērojami uzlabotu lielu skaitu dzīvju?


Ietekmējamību

Vai veltītās pūles cēloņa atbalstīšanā rada izmērāmu starpību?


Novārtā atstātību

Cik ļoti cēlonis ir ticis ignorēts vai nenovērtēts?

UZZINI VAIRĀK!


Uzzini vairāk par efektīvo altruismu, iepazīstoties ar efektīvo altruistu kopienā biežāk lietotajiem terminiem, populārākajām organizācijām un papildus resursiem!